Transpersonální astrologie | Aurandea - Online poradci pro váš šťastný život

Přehled článků

Transpersonální astrologie

Názor, že astrologie slouží pouze k předvídání budoucích událostí už začíná být překonáván pohledem, že astrologie má pomáhat lidem v osobním rozvoji a pomáhání při důležitých životních situacích.

 

Podle Rudhyara je astrologie jednou z technik lidského poznávání světa a především sebe sama. Z toho plyne, že prvním cílem astrologie není pouhá dedukce událostí na základě přesných nebeských zákonitostí, ale postupné pronikání a odhalování vlastní podstaty, nalezení středu osobnosti, odhalení vlastní podstaty a následné uvědomění si okolností, jež se podílejí na tvorbě vlastní osobnosti. 

Ve své podstatě by se dokonce mohlo mluvit o čisté psychologii, kdyby však na pozadí všeho nestál onen nekauzální vztah, tedy vztah mezi lidskou psychikou a pohybem nebeských těles. Touto problematikou se již velmi podrobně zabýval C. G. Jung – tzv. synchronicita.

Jinými slovy, humanistický astrolog nezastává názor tradiční astrologie, který tvrdí, že planety ovlivňují nějakým fyzikálním vztahem podmínky jak při zrození člověka, tak v průběhu jeho života, nýbrž je ztotožněn s názorem tvrdícím, že planety nevysílají žádné měřitelné astrologicko-fyzikální signály či vlivy, ale pouze zastupují určité psychické funkce a symboly, které se mohou projevit v životě každého jedince. Právě ve srovnání těchto nebeských cyklů a životních cyklů zde na zemi spočívá tato astrologická metoda.

K tomuto pojetí dospěl Rudhyar ve třicátých letech po intensivním studiu Jungovy hlubinné psychologie, esoteriky a taoismu. Svoje poznatky publikoval v knize Astrologie osobnosti (1936).

Čtyři úrovně

Transpersonální astrologie rozděluje všechny lidské aktivity do čtyř hlavních kategorií. Podle těchto čtyř úrovní je dělen i astrologický symbolismus a práce sním.

 

 1. úroveň biologická, tj. úroveň, na které se odehrávají základní životní funkce jako je dýchání, příjímání a vylučování potravy, rozmnožování apod. Astrologický symbolismus tu funguje na úrovni základních principů vztažených k sedmi viditelným planetám. Cyklus zodiakálních znamení je tu považován za souhru světla a tmy.
 2. Úroveň společensko-kulturní, na niž se lidské bytosti spojují do skupin, počínaje prvobytně pospolnou společností a vysoce kulturním národem konče. Toto rozpětí do sebe zahrnuje veškerý kulturní pokrok od doby prvního uvědomění si vlastní autonomity až po současnost. Toto je místo pro tradiční astrologii, stejně tak jako pro veškerou mytologii.
 3. Úroveň individuální. Na tuto úroveň se jedinec dostává po setkání s něčí mimořádným. Něco, co doposud bylo v jeho prostředí nemyslitelné. Toto vytržení ze stereotypu má za následek probuzení existenciální krize. Tato krize je počátkem dlouhodobého procesu zrání a transformace osobnosti na jejím konci by měl stanout člověk plnohodnotný, schopný uvědomovat si sám sebe ve své podstatě. Tuto oblast spravuje humanistická astrologie, která vznikla jako reakce na astrologii tradiční.
 4. Úroveň transpersonální je úroveň, ve které se plně rozvinutá osobnost musí znovu uprázdnit aby byla schopna si uvědomit mnohem hlubší souvislosti zasahující zpět ke kořenům samotného stvoření světa z chaosu. Což by v podstatě šlo nazvat oním transcendentnem. Zde se vlastně astrologie spojuje s „magií“, tedy s principy magie jako filosofického názoru na funkčnost světa a podstatu člověka ve svém pravém smyslu.V souvislosti s touto čtvrtou úrovní by se dalo vzpomenout takových osobností jako byl Ježíš nebo Buddha.

Autor článku

Parsley

Kategorie:
Láska a vztahy , Astrologie , Manželské vztahy , Rozchody a rozvody

Terapie: Nabízím především možnost krizové intervence - řešení momentální tíživé situace, se kterou si nejste schopni poradit nebo jejíž řešení je v dan... více

Cena 61.25 Kč / min

Hlídat dostupnost

Jak to funguje?

 1. Zaregistrujte se.
  Je to velmi snadné a rychlé. Zvolíte si přezdívku, email pro přihlášení a heslo. Bez registrace není možné chatovat ani telefonovat.
 2. Vyberte si svého poradce.
  Vyberte si jednoho z našich zkušených poradců. Ať už podle jeho odborného zaměření, oblasti problému, který právě řešíte nebo online dostupnosti poradce.
 3. Zeptejte se svého poradce na cokoliv
  Přednabijete si nejnižší částku kreditu, pro ověření vaší karty. Poté už můžete využít první 4 minuty ZDARMA. Neváhejte po spojení s poradcem, využít volání přes náš chat! Je to komfortní a získáte tak mnohem více informací za kratší dobu.
 4. Plná kontrola nad Vašimi výdaji
  Zavedli jsme pro vás kreditový systém. Po prvním sezení s poradcem, nebo po vyčerpání kreditu, můžete opět dobít vámi zvolenou částku. Vždy tak máte plnou kontrolu nad svými výdaji.
Chci vyzkoušet
První 4 minuty ZDARMA!